SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM GRADA ZENICE I SARADNICIMA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM GRADA ZENICE I SARADNICIMA

14.02.2018 10:05

U prostorijama Gradske uprave Grada Zenice je 13. februara 2018. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta sa gradonačelnikom Grada Zenice gosp. Fuadom Kasumovićem i saradnicima.

Tema razgovora bila je implementacija trenutnih i priprema novih projekata u Gradu Zenici, prije svega projekata koje implementira Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove uz podršku CILAP projekta, a naglasak je na aktivnostima uspostave Registra cijena nekretnina i Adresnog registra. Direktorica CILAP projekta gđa. Anđa Zimić je predstavila prednosti navedenih registara kako za javne organe vlasti, tako i za građane i druge zainteresovane strane u Federaciji BiH.

Koordinator CILAP projekta za FBiH gosp. Denis Tabučić je prisutnima prezentirao i aplikaciju Registra cijena nekretnina te proces prikupljajanja tržišnih podataka o nekretninama s pomoću zapisnika. Na sastanku su dogovorene i predstojeće aktivnosti, koje podrazumijevaju početak uspostave Registra cijena nekretnina u Gradu Zenici.

Gradonačelnik Grada Zenice gosp. Fuad Kasumović je izrazio zadovoljstvo posjetom predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta te spremnost za pristupanje implementaciji ovih projekata.

Natrag