SASTANAK SA GENERALNIM DIREKTOROM ELEKTROPRIVREDE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA GENERALNIM DIREKTOROM ELEKTROPRIVREDE BIH

15.11.2023 15:39

Sastanak direktora Uprave gosp. Željka Obradovića i generalnog direktora Elektroprivrede BiH gosp. Sanela Buljubašića je održan u prostorijama Uprave 15.11.2023. godine.

Sastanak je poslužio kao prilika za obostrano upoznavanje sa aktivnostima i projektima obje institucije. Direktor Obradović je predstavio trenutne aktivnosti i projekte unutar nadležnosti Federalne geodetske uprave sa naglaskom na usaglašavanje katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, izlaganje podataka premjera na javni uvid te ostalih uspješnih projekata u sektoru zemljišne administracije.

Direktor Buljubašić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom na polju razmjene podataka sa Upravom, te ukazanom gostoprimstvu i organizaciji sastanka.

Natrag