Sastanak s predstavnicima Unsko-sanskog kantona u Bihaću - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak s predstavnicima Unsko-sanskog kantona u Bihaću

17.03.2015 09:52

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), direktor Željko Obradović, pomoćnik direktora i šef Jedinice za implementaciju projekta Registracija nekretnina Nedžad Pašalić, inspektor Zijad Džananović i konsultant za zemljišnu administraciju Edib Mehmedović, održali su radni sastanak s predstavnicima Unsko-sanskog kantona.

U ime Unsko-sanskog kantona predstavnike FGU su dočekali premijer g. Izudin Saračević i ministrica pravosuđa i uprave gđa Sabina Beganović. Sastanku su, također, prisustvovali i predsjednici općinskih sudova i predstavnici općina Bihać, Cazin i Velika Kladuša.

Svrha sastanka je bila prvenstveno usmjerena na pripremu i realizaciju aktivnosti Projekta registracije nekretnina u navedenim općinama u periodu 2015. – 2018. godine. Ključna aktivnost projekta odnosi se na usklađivanje podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige i konstatirano je da je to veoma kompleksna i zahtjevna aktivnost koja zahtijeva puni angažman i uključenost nadležnih institucija na svim nivoima. Kroz razgovor i diskusiju na sastanku otklonjene su i određene nedoumice te je dogovoreno da se već u narednim danima krene u realizaciju projektnih aktivnosti.

Predstavnici FGU su, također, istakli da će podržati nadležne općinske službe kroz nabavku potrebne uredske opreme, hardvera, potrošnog materijala, kao i kroz unapređenje i održavanje softverskih rješenja u katastru i zemljišnoj knjizi. Da bi se dodatno pomogao rad u zemljišnoknjižnim uredima, angažirat će se i dodatni broj diplomiranih pravnika – privremenih zemljišnoknjižnih referenata tokom trajanja projekta.

Natrag