Sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu i općina Centar Sarajevo, Ilijaš i Novo Sarajevo - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu i općina Centar Sarajevo, Ilijaš i Novo Sarajevo

13.06.2016 14:19

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u petak, 10. 6. 2016. godine, održan radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu i općina Centar Sarajevo, Ilijaš i Novo Sarajevo.

Sastanku su u svojstvu pružalaca usluga prisustvovali predstavnici firme BNPRO, kao i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Povod sastanku su aktivnosti na realizaciji faze 4. Projekta registracije nekretnina, koje se odnose na usaglašavanje podataka između katastra i zemljišnih knjiga dijelova područja navedenih općina.

Na sastanku se razgovaralo o načinima pregleda i ovjere diobnih planova za etažne jedinice, definiranju buduće saradnje i koordinacije aktivnosti između općina i Općinskog suda na uspostavi/zamjeni zemljišne knjige, kao i  ostalim pitanjima bitnim za daljnju realizaciju Projekta registracije nekretnina.

Natrag