SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE BOSANSKA KRUPA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE BOSANSKA KRUPA

14.11.2017 13:37

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13. 11. 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Općine Bosanska Krupa.

Sastanku su u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora, gosp. Goran Brkić, pomoćnik direktora, gosp. Muris Ajanović, konsultant za katastar u Jedinici za implementaciju Projekta registracije nekretnina, te gđa Slađana Katić, konsultantica za zemljišnu administraciju u Jedinici, a u ime Općine Bosanska Krupa sastanku je prisustvovao načelnik gosp. Armin Halitović.

Tokom sastanka razgovaralo se o načinima rješavanja specifičnih predmeta kada je u pitanju upis prava na nekretninama, kao i o mogućem nastavku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine koje su na području općine Bosanska Krupa, a za koje je trenutno na snazi popisni katastar.

Natrag