Sastanak radne grupe za infrastrukturne projekte - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak radne grupe za infrastrukturne projekte

17.03.2016 13:15

U Bijeljini je 15. 3. 2016. godine održan sastanak radne grupe za geodetsku infrastrukturu na kojem se raspravljalo o Planu rada za 2016. godinu i sinkronizaciji s redovnim aktivnostima obje entitetske geodetske uprave, kao i o aktivnostima koje se finansiraju iz drugih izvora. U cilju ostvarivanja Strategije implementacije novih referentnih sistema u RS i FBiH dogovoreno je da se ove godine radi na sljedećem:

  • pripremi izmjena i dopuna zakonske regulative i donošenju uputstava za osnovne geodetske radove po ugledu na HMK- Geodesi u Švedskoj
  • da se prema Projektu mreže NVT3 projektiraju mjesta stabilizacije novih repera kako bi se moglo krenuti s rekognosciranjem i stabilizacijom
  • projektnom zadatku za određivanje tačaka novostabilizirane referentne mreže u FBiH
  • kompletiranju Projekta gravimetrijskog premjera BiH.

Ovim bi se stvorili preduslovi za početak gravimetrijskog premjera i NVT3.

Natrag