SASTANAK PREDSTAVNIKA FGU I OPĆINE KLADANJ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK PREDSTAVNIKA FGU I OPĆINE KLADANJ

06.04.2022 15:10

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem i predstavnika općine Kladanj na čelu sa načelnikom općine Kladanj gosp. Jusufom Čavkunovićem je održan u prostorijama Uprave 6. aprila 2022. godine.

Tema sastanka je bila saradnja u pripremi i realizaciji projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije općine Kladanj. Direktor Obradović je zajedno sa saradnicima predstavio projekte i aktivnosti sektora zemljišne administracije koji se trenutno realizuju i koji se planiraju realizovati na teritoriju Federacije BiH.

Općina Kladanj je korisnik projekta „Registracija nekretnina“, ali samo u dijelu podrške opremanja općinskog ureda za geodetske i imovinsko-pravne poslove no prioritet općine je nastavak izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja a doneseni su i zaključci uz jasne obaveze općinskih struktura i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Istaknuta je i potreba za završetkom uspostave adresnog registra u općini Kladanj u čemu će Uprava dati svoju podršku.

Na kraju sastanka je izraženo zadovoljstvo saradnjom općine Kladanj i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i izražena nada da će se dogovorene aktivnosti i realizovati na obostrano zadovoljstvo.

Natrag