Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Kantonalne uprave i Grada Mostara - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Kantonalne uprave i Grada Mostara

19.02.2024 11:26

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNK, Grada Mostara i zemljišnoknjižnog ureda održan je 16. veljače 2024. godine u prostorijama u prostorijama Gradske uprave. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, gospodin Željko Obradović, gradonačelnik Grada Mostara, gospodin Mario Kordić i direktor Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove HNK, gospodin Ivan Lesko, izrazili su međusobno zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom na implementaciji projekata zemljišne administracije na području Grada Mostar.

Jedan od najvažnijih projekata koji se realizuje na području Grada Mostara je uspostava/zamjena zemljišne knjige prema podacima novog premjera. Nakon izrade prijavnih listova i diobenih planova tokom 2022. i 2023. godine, trenutno se provode aktivnosti na uspostavljanju/zamjeni zemljišne knjige za k.o. Mostar 1 i Mostar 2 pri zemljišnoknjižnom uredu.

Na području Grada Mostara završen je premjer i izrađene su baze podataka za 23 katastarske općine koje nisu stavljene u službenu upotrebu. Trenutno se vrši izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Dobrč i Sovići, te pripremni radovi za k.o. Podvelež.

Zajedničkim aktivnostima u toku 2022. i 2023. godine uspostavljen je katastar komunalnih uređaja na području Grada Mostara te provedene dodatne aktivnosti na uspostavi i održavanju aplikacija i projekata Adresnog registra, Registra cijena nekretnina i Digitalnog arhiva.

Natrag