Sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

26.05.2016 15:49

U Banjaluci, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, je 25. 5. 2016. godine održan zajednički sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove.

Tema sastanka je bila koordinacija i saradnja u pripremi i implementaciji projekata od općeg interesa za obje uprave. Poseban akcent je bio na trenutnom stepenu realizacije Projekta registracija nekretnina, koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom realizacijom planiranih aktivnosti projekta i naznačena potreba nastavka saradnje u implementaciji ovoga veoma značajnog projekta za sektor zemljišne administracije u BiH.

Sastanku su u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali direktor Željko Obradović i pomoćnik direktora Nedžad Pašalić.

Natrag