Sastanak Obradović-Mulahusić - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak Obradović-Mulahusić

09.09.2015 07:51

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Uprave Željka Obradovića i rukovoditelja Odsjeka za geodeziju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Admira Mulahusića.

Direktor Obradović je upoznao g. Mulahusića s trenutnim aktivnostima Uprave, posebno u implementaciji krucijalnih projekata u sektoru zemljišne administracije u Federaciji BiH, kao i s budućim planiranim aktivnostima, posebno na zakonodavnom polju. Razgovaralo se i o saradnji Uprave i Odsjeka za geodeziju te je konstatirana dosadašnja nedovoljna saradnja i dogovorene su konkretne aktivnosti u cilju unapređenja saradnje ova dva jako bitna subjekta geodetskog i katastarskog sektora. U tom pravcu dogovorena je posjeta predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Odsjeku za geodeziju Građevinskog fakulteta.

Natrag