Sastanak ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđe Ankice Gudeljević sa direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove gosp. Željkom Obradovićem - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđe Ankice Gudeljević sa direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove gosp. Željkom Obradovićem

01.09.2021 15:24

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 31.8.2021. godine održan sastanak ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđe Ankice Gudeljević, šefa Kabineta ministrice gosp. Davora Bošnjaka i direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića.

Direktor Obradović je posebno naglasio realizaciju projekta Registracija nekretnina čija je glavna komponenta usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u Federaciji BiH. Do sada je u okviru ovoga projekta usaglašeno 55,4 % katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i to pretežno u urbanim dijelovima teritorija Federacije BiH, a preko 1.100.00 vlasnika i suvlasnika je uknjižilo svoje nekretnine i prava na njima. Tema razgovora je bila i rad Državne komisije za granice BiH i pronalaženje načina za efikasniji rad.

Istaknuto je zadovoljstvo saradnjom dvaju institucija i iskazana želja i potreba za zajedničkim pristupom ka poboljšanju stanja sektora zemljišne administracije.

Natrag