Sastanak direktora entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Sastanak direktora entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

30.03.2018 09:53

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak na kojemu su sudjelovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS gđa. Bosiljka Predragović te direktorica CILAP projekta gđa. Anđa Zimić.

Tema razgovora je bila implementacija RERP, CILAP i IMPULS projekata. Ravnatelji su kroz zajednički dijalog dogovorili naredne aktivnosti navedenih projekata, te neke od nadolazećih aktivnosti i projekata. Planirani su razgovori 11. i 12. aprila na sastanku Upravnog odbora IMPULS projekta, te posjet Norveškoj upravi za mapiranje i katastar - Statens kartverk (SK) 17. i 18. aprila, na kojima će se voditi razgovori o potencijalnom projektu glede sistema digitalnog arhiva na planiranim lokacijama u oba entiteta, te progušćene i unaprijeđene entitetske mreže permanentnih GNSS stanica. Sastanak je završen predstavljanjem aktivnosti i rezultata CILAP projekta od strane direktorice projekta gđe. Anđe Zimić.

Natrag