SASTANAK DELEGACIJA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE I FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK DELEGACIJA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE I FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE

20.06.2023 13:32

Direktor Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, gosp. Antonio Šustić sa svojim saradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20.06.2023. godine gdje je održan sastanak sa direktorom Željkom Obradovićem i njegovim saradnicima.

Na zajedničkom sastanku predstavnika dvaju uprava su prezentovani trenutni prioritetni projekti i aktivnosti sektora zemljišne administracije te oni koji su u pripremi za realizaciju. Predstavnici Federalne geodetske uprave su posebno istakli pozitivna iskustva realizacije projekta Registracije nekretnina i usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u Federaciji BiH, izlaganje na javni uvid podataka premjera kao i projekata katastra komunalnih uređaja, adresnog registra, digitalnog arhiva i projekta procjene vrijednosti nekretnina koji je u pripremi realizacije. Predstavnici Državne geodetske uprave su prezentovali njihova iskustva uspostave novog premjera i projekta premjera građevinskog zemljišta kao i usluge koje pružaju svojim korisnicima.

Dosadašnja saradnja dvaju uprava je na izuzetnom nivou, a posebno iz razloga što je Republika Hrvatska članica Evropske unije i ima pristup fondovima za realizaciju projekata iz sektora zemljišne administracije. Posebno su analizirani i razmatrani modaliteti daljnje saradnje dvaju uprava posebno u dijelu Infrastrukture prostornih podataka, digitalnog poslovanja i mogućih zajedničkih projekata finansiranih iz pristupnih fondova Evropske Unije kroz twining aranžmane.

Natrag