REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIVREMENE ASISENTE NA POSLOVIMA AŽURIRANJA I ZAMJENE/USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA ZA PRIVREMENE ASISENTE NA POSLOVIMA AŽURIRANJA I ZAMJENE/USPOSTAVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

07.11.2016 08:48

U Općinskom sudu u Gračanici, dana 18.10.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Gračanici.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Gračanici angažirat će se:

1)     Dženana Džinić,

2)     Alena Dedić Salkić.

Rezervni kandidat za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Gračanici je:

1)     Selma Okanović Džafić

U Općinskom sudu u Travniku, dana 18.10.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremene asistente na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige, koji će raditi na aktivnostima Projekta registracije nekretnina u Općinskom sudu u Travniku.

Na temelju izvršenog testiranja kandidata, te od strane suda dostavljenog izvješća o ocjeni kandidata i rang-listi, kao privremeni asistenti na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Travniku, angažirat će se:

1)     Azra Mehić,

2)     Alma Čarkadžić,

3)     Rijalda Bijedić.

 

Rezervni kandidat za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne knjige u Općinskom sudu u Travniku je:

1)     Alma Ugarak

Natrag