Rezultati testiranja i prijedlog liste kandidata za poziciju privremenog zemljišnoknjižnog referenta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled