REDOVNA GODIŠNJA REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA ODRŽANA U SKOPLJU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

REDOVNA GODIŠNJA REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA ODRŽANA U SKOPLJU

09.06.2017 11:03

Redovna Godišnja regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka održana je 8. i 9. juna 2017. godine u Skoplju. Ovogodišnje zasjedanje je deseto po redu, počevši od 2008. godine kada je u Opatiji održana konstituirajuća prva regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Članice regionalne konferencije su katastarske i kartografske agencije jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Albanija), a od ove godine i geodetska uprava Bugarske kao nova članica. Ovogodišnja konferencija je, osim predstavnika katastarskih i kartografskih agencija, okupila i predstavnike privatnog sektora, geodetskih društava, komora i predstavnike univerziteta.

Gosti ovogodišnje konferencije su bili i predstavnici geodetskih uprava Švedske, Norveške i Holandije, kao i predstavnici CLGE-a (Council of European Geodetic Surveyors).

Tokom konferencije analizirane su trenutne aktivnosti u sektoru zemljišne administracije u regionu, s posebnim akcentom na saradnju geodetskih institucija, privatnog i obrazovnog sektora. Posebna tema su bili razgovori s predstavnicima donatora u vezi s nastavkom dosadašnjih projekata, kao i mogućim novim projektima u sektoru zemljišne administracije.

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na konferenciji su učestvovali direktor gosp. Željko Obradović, koji je na posebno organiziranom okruglom stolu govorio o trenutnom stanju i vizijama geodetskog sektora u FBiH, te gosp. Nedim Hadžiosmanović, koji je prezentirao dosadašnje aktivnosti i očekivanja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Natrag