RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SARAJEVSKOG KANTONA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SARAJEVSKOG KANTONA

02.10.2018 15:17

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona i CILAP projekta 2. oktobra 2018. godine je održan radni sastanak u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, sa ciljem definiranja modaliteta saradnje i razmjene katastarskih i adresnih podataka.

Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva, ispred Federalne geodetske uprave gospodin Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora u Sektoru za geoinformatiku, gospodin Denis Tabučić uposlenik Sektora za geoinformatiku i koordinator CILAP projekta za Federaciju BiH, te Željka Kolobarić koordinatorica radne grupe za uspostavu Adresnog registra u Federaciji BiH.

Razmatrane su mogućnosti za formalnu distribuciju katastarskih i adresnih podataka Ministarstvu kao zainteresovanoj strani. Predstavnici Ministarstva dali su i formalnu podršku uspostavi Adresnog registra, te istakli važnost registra za prijavu prebivališta građana. Dogovoreno je preduzimanje koraka na definiranju opsega i detalja ugovora, čime će se stvoriti osnova za preuzimanje podataka, nakon čega će uslijediti pristupi izradi odgovarajućih e-servisa.

Kao rezultat sastanka dogovorene su smjernice buduće saradnje na kojima će se intenzivno raditi s obe strane.

Natrag