Radni sastanak sa predstavnicima grada Bihaća - Dogovoren plan aktivnosti vezan za uspostavu Adresnog registra - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radni sastanak sa predstavnicima grada Bihaća - Dogovoren plan aktivnosti vezan za uspostavu Adresnog registra

21.06.2018 15:53

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove dana 20.6.2018. godine održan je radni sastanak u cilju formalizacije saradnje i realizacije aktivnosti u cilju uspostave Adresnog registra grada Bihaća. Sastanku su nazočili predstavnici jedinice lokalne samouprave, te članovi radne komponente 2 koja se odnosi na Adresni registar u sklopu CILAP projekta.

Predstavnici grada upoznati su sa ugovornim obavezama i aktivnostima koje bi uslijedile potpisivanjem Ugovora o zajedničkim obavezama pri uspostavi i održavanju podataka Adresnog registra. Grad Bihać je saglasan u namjeri da krene u realizaciju projekta. Uključivanju u implementaciju Adresnog registra prethodi analiza postojećeg sistema naseljenih mjesta, plan podjele na ulice i trgove za sva naseljena mjesta u skladu sa Zakonom, kao i usvajanje općinskih odluka o adresnom sistemu.

Natrag