RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE TEŠANJ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA OPĆINE TEŠANJ

10.11.2017 12:05

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) je 9. 11. 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Općine Tešanj na temu distribucije podataka o adresama.

Sastanku su prisustvovali predstavnici FGU-a i direktor gosp. Željko Obradović te načelnik Općine Tešanj gosp. Suad Huskić sa svojim saradnicima.

Na sastanku su razmatrani budući načini unaprjeđenja funkcioniranja sistema adresnog registra, te mogućnosti za formalnu distribuciju podataka svim zainteresiranim stranama, kao i javnu prezentaciju podataka Adresnog registra Općine Tešanj na Geoportalu FGU-a. Direktor FGU-a gosp. Obradović je upoznao načelnika gosp. Huskića i njegove saradnike s važnošću podataka adresnog registra, s akcentom na distribuciju tih podataka, što će biti osnov za što bolju vezu adresnog registra s navigacionim sistemima, građanima općine, kao i s Centralnom izbornom komisijom i Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Također, analizirane su i mogućnosti unaprjeđenja postojećeg geoinformacionog sistema Općine Tešanj, a u smislu javne prezentacije podataka adresnog registra. Kao rezultat sastanka dogovorene su smjernice buduće saradnje, na kojoj će se intenzivno raditi s obje strane.

Natrag