RADNI SASTANAK I PREZENTACIJA NA TEMU USPOSTAVLJANJA ADRESNOG REGISTRA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

RADNI SASTANAK I PREZENTACIJA NA TEMU USPOSTAVLJANJA ADRESNOG REGISTRA

21.12.2017 11:15

U Općini Stari Grad je 19. 12. 2017. godine održan radni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici svih službi koje će direktno ili indirektno učestvovati u aktivnostima koje se provode u okviru projekta uspostavljanja adresnog registra, kao i članovi radne grupe za adresni registar. Teme sastanka su bile: analiza postojećeg sistema naseljenih mjesta, pregled plana podjele na ulice i trgove za sva naseljena mjesta u skladu sa zakonom. Prezentirani su koraci koji bi trebali uslijediti na polju uspostavljanja adresnog registra, odnosno izrada poligona ulica, kao i usvajanje općinskih odluka o adresnom sistemu. Tom je prilikom održana i prigodna prezentacija u vezi s relevantnim projektnim aktivnostima.

Inicijative uspostavljanja, održavanja i distribucije podataka o adresama na području FBiH pokrenula je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) uz podršku CILAP projekta, a u saradnji s jedinicama lokalne samouprave. Cilj je uvođenje centralnog adresnog registra, čime bi se uspostavilo vođenje adresa na jedinstven, funkcionalan i uređen način, s prikupljanjem svih podataka u centralnu bazu, kao i aktivan rad na određivanju kućnih brojeva, naselja i ulica.

Natrag