RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

15.10.2018 09:57

U okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina 10. i 11. oktobra 2018. godine održane su radionice u Mostaru i Sarajevu, na temu: „Zakon o zemljišnim knjigama, zamjena i uspostava zemljišne knjige – praktični primjeri“.

Radionicu su ispred Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina vodili gdin. Muris Ajanović, konsultant za katastar i gđa. Slađana Lozančić, konsultantica za zemljišnoknjižnu administraciju, a ciljne grupe koje su bile pozvane i prisutne ispred općinskih sudova i općina/gradova su rukovodioci zemljišnoknjižnih ureda, zemljišnoknjižni referenti, privremeni asistenti, te uposlenici službi za katastar, urbanizam, prostorno planiranje i javni pravobranioci.

Prva radionica održana je 10. oktobra 2018. godine u Mostaru za djelatnike iz općinskih sudova u Mostaru, Ljubuškom, Širokom Brijegu, Čapljini i Čitluku i općina/gradova:Mostar, Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude, Čapljina, Stolac, Neum, Ravno, Čitluk, a druga radionica održana je 11. oktobra 2018. godine u Sarajevu za djelatnike iz općinskih sudova u Visokom, Goraždu, Kaknju, Bugojnu i općina/gradova: Goražde, Kakanj, Vareš, Olovo, Breza, Pale u Federaciji BiH, Visoko, Bugojno, Foča u Federaciji BiH, Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf.

Teme o kojima je razgovarano na radionicama su specifične situacije sa kojima se susreću nadležni organi prilikom usaglašavanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige, te su na ovim radionicama date i određene upute, smjernice na koji način se iste mogu riješiti. Razgovarano je o tome koji su to nužni preduslovi koje nadležni općinski organi trebaju ispuniti da bi se nakon toga u Općinskom sudu mogao vršiti prijenos upisa iz privremene evidencije Knjige položenih ugovora u novouspostavljenu zemljišnu knjigu, zatim o načinu rješavanja predmeta kada je za određene nekretnine upis u katastru na ime fizičke osobe, a za istu nekretninu upis u zemljišnoj knjizi je na neki oblik državne svojine, kao i mnogim drugim temama.

Natrag