RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRENINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRENINA

01.10.2018 15:07

U okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina su održane radionice u Lukavcu 26. i 27. septembra 2018. na temu: „Zakon o zemljišnim knjigama, zamjena i uspostava zemljišne knjige – praktični primjeri“.

Radionicu su ispred Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina vodili gospodin Muris Ajanović konsultant za katastar i gospođa Slađana Lozančić konsultantica za zemljišnoknjižnu administraciju, a ciljne grupe koje su bile pozvane i prisutne ispred Općinskih sudova i općina/gradova su: rukovodioci zemljišnoknjižnih ureda, zemljišnoknjižni referenti, privremeni asistenti, te zaposlenici službi za katastar, urbanizam, prostorno planiranje i javni pravobranioci.

Prva radionica je održana 26. septembra 2018. godine za djelatnike iz općinskih sudova u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Živinicama i općina/gradova: Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, a druga radionica je održana 27. septembra 2018. godine za djelatnike iz općinskih sudova u Gradačcu, Gračanici, Tešnju, Orašju i općina/gradova: Gradačac, Srebrenik, Gračanica, Doboj Istok, Tešanj, Doboj Jug, Orašje, Odžak.

Neke od tema koje su obrađene na radionici su postupanja u specifičnim situacijama koja se pojavljuju u predmetima zamjene i uspostave zemljišne knjige: formiranje parcela u katastarskom operatu za zgrade za čije se etažne jedinice vrši prijenos upisa iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu (elektronsku), zatim o proceduri ispravljanja naknadno uočenih grešaka u prijavnim listovima i diobenim planovima, te mnogim drugim situacijama. Tokom radionice su ponuđena i neka rješenja i upute na koji način se pojedine situacije mogu riješiti.

Natrag