Radionica u vezi s komunikacionim politikama i strategijama - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u vezi s komunikacionim politikama i strategijama

14.12.2016 12:20

U Mostaru je od 12. do 14. decembra 2016. godine održana radionica u vezi s komunikacionim politikama i strategijama. Radionicu je vodio stručnjak u ovoj oblasti iz Švedske gosp. Lennart Wastesson.

Na radionici su predstavljeni akcioni planovi za implementaciju strategija komunikacije obiju uprava za geodetske i imovinskopravne poslove, a gosp. Wastesson je u cilju boljeg razumijevanja i efikasnije radionice prezentirao radove iz oblasti komunikacije koji su obrađeni na prethodnim radionicama.

Izvještaje o dosadašnjem radu i napretku na strategijama i politikama komunikacije su prezentirale predstavnice Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gđa Danijela Domazet i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gđa Nina Tavra.

Stručnjak iz Švedske gosp. Lennart Wastesson je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim ishodom, te zainteresiranošću uprava da se informiraju i nauče o efikasnijoj i transparentnijoj komunikaciji. Njegovo mišljenje je da obje uprave imaju pozitivne preduslove za usvajanje i implementaciju komunikacionih politika i strategija.

Cilj radionice je bio pospješiti rad na prvoj komponenti projekta CILAP i finalizirati navedene dokumente, što će se uskoro i ostvariti.

Natrag