Radionica u sklopu CILAP projekta „Priprema za pilot projekat i početno razmatranje o budućem razvoju IT sistema za masovnu procjenu“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u sklopu CILAP projekta „Priprema za pilot projekat i početno razmatranje o budućem razvoju IT sistema za masovnu procjenu“

29.04.2020 13:47

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je održana u periodu od 27.-28. aprila 2020. godine.

Radionicu je vodio gosp. Hans Söderblom, stručnjak iz Lantmäterieta, a planirana je u sklopu redovnih aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pilot projekta. Učestvovali su članovi radnih grupa 3. komponente CILAP projekta iz entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Tokom radionice je predstavljen švedski model IT sistema za masovno procjenu (GIS CAMA) a razgovaralo se i o zahtjevima za IT sistem, analizi kvalitete podataka i određivanju slučajeva upotrebe samih atributa koji će uticati na procjenu nekretnina.

Stručnjak je dao instrukcije i preporuke vezane za razmatranje modela sistema i korištenje statističkih metoda koji će se primjenjivati na pilot projektu.

U skladu sa preporukama, radne grupe će krenuti razmatrati zahtjeve sistema procjene na pilotu koji će kasnije služiti kao osnov za izradu budućeg masovnog sistema (GIS CAMA) za procjenu vrijednosti nekretnina.

Natrag