Radionica u okviru podkomponenti 1 i 2: institucionalno jačanje i razvoj ljudskih resursa - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u okviru podkomponenti 1 i 2: institucionalno jačanje i razvoj ljudskih resursa

07.02.2014 16:51

Ove komponente su sadržavale intenzivne aktivnosti tijekom 2013. godine, koje su provedene kroz radionice, seminare i studijska putovanja u Švedsku. U skladu sa zahtjevima s posljednjeg seminara, održanog 30. – 31. listopada 2013. godine, na kojem su prisustvovali rukovoditelji radnih skupina, radna skupina komponente 2 će se pridružiti radionicama komponente 1, te će po potrebi biti uključena na radionicama komponente 3.

Tijekom 2014. godine, u skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, predviđeno je da rukovoditelji obje geodetske uprave razrade poslovni plan povezan s Komunikacijskim strateškim planom i započnu sa izradom edukacijskog plana i plana razvoja ljudskih resursa.
U tu svrhu, u razdoblju od 3. do 5. 2. 2014. godine u Sarajevu je održana radionica na temu „Potpora pri razvoju komunikacijske strategije i plana geodetskih uprava“.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta gosp. Roger Ekman i gosp. Lennart Wastesson.

Tijekom radionice obrađene su sljedeće teme:
1. Pregled i analiza prijedloga strategije RGU RS razvijene od strane konzultantske tvrtke
2. Načela komunikacijske politike
3. Načela komunikacijske strategije
4. Ciljne skupine
5. Izvori/kanali komunikacije.
Stručnjaci su tijekom radionice dali svoje komentare i prijedloge za razvoj komunikacijske strategije i politike za obje geodetske uprave. Za sljedeću radionicu, koja će se održati tijekom svibnja, dogovoreno je da članovi radnih skupina prezentiraju ostvarene rezultate na izradi strategija, prema dogovoru i preporukama s prethodne radionice, te da uz potporu stručnjaka nastave rad na njihovoj izradi.

Natrag