Radionica u okviru komponente 2 CILAP projekta: Razvoj ljudskih resursa - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u okviru komponente 2 CILAP projekta: Razvoj ljudskih resursa

14.10.2015 10:58

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 12. do 15. 10. 2015. godine u Trebinju je održana radionica u okviru koje je nastavljen rad na izradi strategija ljudskih resursa obiju geodetskih uprava. Radionicu je vodila stručnjakinja Lantmäterieta Anna Hedlund Björk.

Tokom radionice učesnici iz geodetskih uprava su predstavili prve nacrte strategija, a stručnjakinja iz Lantmäterieta je izrazila svoje zadovoljstvo do sada urađenim te dala svoje prijedloge kako unaprijediti nacrte strategija obiju geodetskih uprava. Zajedno su radili na analizi strategijskih principa, kao ključnih smjernica prilikom primjene strategija i predloženih ciljeva. Poseban naglasak je stavljen na definiranje sljedećih koraka i potreba u procesu razvoja strategija ljudskih resursa i kreiranje planova za njihovu primjenu u svakodnevnom radu.

Natrag