Radionica u okviru komponente 1 CILAP projekta: Podrška kontinuiranom organizacionom jačanju, institucionalizaciji i intenzivnoj saradnji sa zainteresovanim stranama u cilju osiguravanja održivosti programa nakon 2021. godine - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica u okviru komponente 1 CILAP projekta: Podrška kontinuiranom organizacionom jačanju, institucionalizaciji i intenzivnoj saradnji sa zainteresovanim stranama u cilju osiguravanja održivosti programa nakon 2021. godine

26.03.2021 08:40

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta 25.3.2021. godine je održana online radionica sa ciljem izgradnje kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) u oblasti održivosti sistema zemljišne administracije.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäteriet-a gosp. Patrik Blom i gđa Mia Sjö, a učestvovali su predstavnici menadžmenta FGU i RUGIPP uključujući direktora FGU gosp. Željka Obradovića i pomoćnike direktora obje uprave.

Teme radionice su bile:

  • Pristup u Lantmäteriet-u
  • Zadaci i ciljevi
  • Najvažnija područja za uprave u kojima treba postići održivost (životna sredina, socijalna pitanja i ekonomija)
  • Zainteresovane strane
  • Mogućnosti za poboljšanja

Tokom radionice je odrađena praktična vježba kojom su definisane najvažnije oblasti za održivost FGU i RUGIPP.

Natrag