Radionica sa ciljem poboljšanja komunikacije u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica sa ciljem poboljšanja komunikacije u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

09.10.2018 09:01

Jednodnevna radionica predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, predstavnika Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina i CILAP projekta održana je u Sarajevu 04. oktobra 2018.godine.

Tema sastanaka je presjek trenutnih aktivnosti Federalne geodetske uprave te rezultati trenutnih projekata. Direktorica CILAP projekta gospođa Andja Zimić je pozdravila sve prisutne i ukratko predstavila rezultate projekta. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, gospodin Željko Obradović je predstavio aktuelnosti u radu, trenutne projekte kao i planirane aktivnosti.

S obzirom na nedavnu evaluaciju CILAP projekta, rezultati su predstavljeni kroz prezentaciju gospodina Denisa Tabučića, pri čemu je istaknuto zadovoljstvo postignutim rezultatima i naglašeno da je ovo jedna od najefikasnijih evaluacija u kojima su evaluatori dosad imali priliku učestvovati. Posebno su istaknute aktivnosti Adresnog Registra- u Federaciji BiH je uključeno 70 od ukupno 79 općina, te Registra cijena nekretnina gdje su obe entiteske uprave javno predstavile portal „Javna prezentacija Registra cijena nekretnina“.

Zajednički je konstatovano da su ovakvi sastanci izuzetno korisni i da mogu značajno doprinijeti poboljšanju rezultata projekta kao i upoznavanju svih zaposlenih sa aktivnostima koje se provode u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Natrag