Radionica "Izgradnja kapaciteta subjekata infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH" - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Radionica "Izgradnja kapaciteta subjekata infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH"

05.06.2023 15:18

Dana 02.06.2023. godine u Mostaru je održana radionica sa subjektima infrastrukture prostornih podataka (IPP) u sklopu Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka u 2023. godini.

Glavni cilj radionice je uključivanje subjekata IPP FBiH u naredne korake organizacionog modela a učestvovali su identifikovani Subjekti IPP FBiH koji u nadležnosti imaju upravljanje i održavanje dijela prostornih podataka. Prvi korak jeste unos podataka u registre IPP sa stručnjacima ispred koordinacionog tijela IPP FBiH te se nakon uvodnog dijela pristupilo unosu podataka u registre IPP od strane subjekata.

Tokom radionice su usaglašeni prioriteti i naredni koraci u ostvarivanju saradnje subjekata sa koordinacionim tijelom IPP FBiH.

Natrag