Provedbena pravila IPP FBiH - Javne konsultacije - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Provedbena pravila IPP FBiH - Javne konsultacije

27.06.2023 23:58

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH – IPP FBiH (član 26. Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, 55/21) zajedno sa Vijećem Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, pokreće javne konsultacije vezano za izradu podzakonskih akata, odnosno nacrta Provedbenih pravila za popunjavanje Registara IPP FBiH, Provedbenih pravila za metapodatke IPP FBiH i pratećih priloga; Profil metapodataka IPP FBiH i Specifikacija za metapodatke IPP FBiH.

Javne konsultacije se provode sukladno Zaključku Vijeća IPP FBiH sa 36. Sjednice održane dana 26.06.2023. godine, a u cilju pribavljanja dodatnih informacija, prijedloga i mišljenja od zainteresiranih strana. Konsultacije će trajati najmanje 30 dana, a počevši od 27.06.2023. godine.

Komentari se dostavljaju na kontakt email: ipp.fbih@fgu.com.ba uz obavezno uključivanje narednih informacija:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt email
  3. Naziv institucije/pravnog subjekta ili naznaka da se isti dostavljaju u ime privatnog subjekta
  4. Jasne naznake na koji dio dokumenta se komentari dostavljaju

Za sve ostale informacije molimo da se obratite sa zahtjevom na email: ipp.fbih@fgu.com.ba.

 

Natrag