Projekt registracije nekretnina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Projekt registracije nekretnina

22.09.2015 14:04

Projekt je veoma važan za uspostavu održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, kao i pružanja pouzdanih i ažurnih informacija o nekretninama. Projekt se sastoji od 3 osnovne komponente:

 

 

A – Usklađivanje podataka o nekretninama i pravima na nekretninama iz katastra i zemljišnih knjiga. Cilj je da se uspostave ažurne i međusobno povezane katastarske i zemljišnoknjižne baze podataka, ili integrirane baze podataka katastra nekretnina, te korištenje tih baza podataka za povećanje stope registracije nekretnina u većini urbanih područja u FBiH.Osigurat će se i jednak tretman svih građana bez obzira na njihov rod, etničku pripadnost ili društveni položaj praćenjem radova na terenu putem podizanja svijesti javnosti, mapiranja ranjivih skupina i socijalnog monitoringa.

 

B – Razvoj infrastrukture za registraciju nekretnina. Nastavit će se aktivnosti započete tijekom Projekta registracije zemljišta na poboljšanju radnih uvjeta i infrastrukture u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima FBiH.

Također će se nastaviti provedba ICT/IM strategije zemljišne administracije u FBiH. Predviđena je nabava dodatne hardverske i komunikacijske opreme za potrebe katastarskih i zemljišnoknjižnih ureda, daljnji razvoj funkcionalnosti, kao i održavanje i povezivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog informacijskog sustava, uključujući i implementaciju novih e-servisa, skeniranje zemljišnih knjiga i katastarske arhive.

 

C – Razvoj politika, institucionalni razvoj i upravljanje. Projektom će se unaprijediti održivost registracije nekretnina sa snažnim fokusom na institucionalnom razvoju i izgradnji kapaciteta. Projekt će se baviti dugoročnim izazovima održivosti i upravljanja registrima nekretnina i potencirati financijsku održivost, kvalitetu usluga i orijentiranost ka korisniku i socijalno osjetljivim skupinama.

 

INFO: 033 586 064

Natrag