PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

09.02.2018 10:48

S obzirom na veliku zainteresovanost građana, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u nastavku objavljuje listu katastarskih općina koje su uključene u aktivnosti Projekta registracije nekretnina i usaglašavanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišne knjige, u cilju da se što više građana informiše i uključi u postupke uspostave zemljišne knjige po novom premjeru, koji se provode u okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u FBiH.

Tabela u prilogu sadrži informacije o datumima objavljivanja oglasa o najavi uspostavljanja zemljišnih knjiga. Podaci u tabeli će se ažurirati sa svakim novim objavljivanjem oglasa suda.

Natrag