PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA - KONSULTANTSKE USLUGE ISKAZIVANJE INTERESA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA - KONSULTANTSKE USLUGE ISKAZIVANJE INTERESA

14.10.2015 08:07

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

KONSULTANTSKE USLUGE

Kredit br. 51880-BA

Iskazivanje interesa

Bosna i Hercegovina, i Federacija Bosna i Hercegovine putem pod-sporazuma sa BiH, dobila je sredstva od Međunarodne razvojne agencije (IDA) za Projekt registracije nekretnina, i namjerava utrošiti dio sredstava iz ovog kredita za plaćanja po ugovoru za konsultantske usluge: upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

Djelokrug rada ove usluge uključuje: koordininaciju, praćenje i izvještavanje realizacije ugovorenih aktivnosti od strane Izvođača radova i ostalih učesnika na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige na zadatoj lokaciji. Realizacija ove usluge uključuje obavljanje slijedećih zadataka:

  • Uvođenje Izvođača radova u posao;
  • Koordinaciju: (a) preuzimanja/predaje podataka od strane općine i općinskog suda potrebnih za realizaciju ugovora; (b) aktivnosti Izvođača radova, nadležnih općinskih službi i ovlaštenih osoba iz FGU zaduženih za nadzor; (c) aktivnosti oglašavanja i lokalne kampanje informisanja javnosti; (d) aktivnosti preuzimanja podataka prijavnih listova u bazu podataka zemljišnih knjiga; (e) aktivnosti preuzimanja podataka o etažnim jedinicama u bazu podataka zemljišnih knjiga;
  • Izradu: (f) završnog izvještaja, (g) tjednih i mjesečnih izvještaja o napretku projekta;
  • Kontrolu kvaliteta: (h) prijavnih listova (j) izrađenih diobenih planova.

Detaljni opis gore navedenih zadataka biti će naveden u opisu radnog zadatka. Zadaci će se izvršavati na slijedećim lokacijama: Bihać, Breza, Bugojno, Busovača, Cazin, Centar Sarajevo, Čapljina, Čitluk, Doboj Jug, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Donji Vakuf, Foča-Ustikolina, Glamoč, Goražde, Gračanica, Gradačac, Grude, Ilidža, Ilijaš, Kakanj, Kalesija, Lukavac, LJubuški, Maglaj, Mostar, Neum, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Novo Sarajevo, Odžak, Orašje, Posušje, Ravno, Sapna, Srebrenik, Stari Grad Sarajevo, Široki Brijeg, Tešanj, Tomislavgrad, Travnik, Tuzla, Usora, Vareš, Velika Kladuša, Vitez, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Živinice.

Početak angažmana je određen terminom pokretanja projektnih aktivnosti na navedenim lokacijama (općinama), koji može biti u periodu od 01.11.2015. godine do 30.06.2018. godine. Očekivano trajanje ugovora za pojedinu lokaciju je 7 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU), putem Jedinice za implementaciju projekata, poziva sve kvalifikovane zainteresovane individualne konsultante da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga. Kandidati mogu aplicirati za jednu ili više lokacija po vlastitom izboru. Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeća dokumenta (kopije originala) kojima dokazuje da su kvalifikovani za obavljanje gore opisane usluge:

a)      VSS - sedmi stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet;

b)      Položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti u skladu sa Pravilnikom koji reguliše polaganje navedenog stručnog ispita;

Poželjno je da individualnu konsultanti imajui:

c)      Iskustvo u upravljanju sličnim ugovorima iz sektora zemljišne administracije;

d)      Poznavanje engleskog jezika – usmeno i pismeno.

e)      Poznavanje zakona Federacije BiH, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;

f)       Poznavanje rada MS Office programa.

Izbor konsultanta izvršiće se u skladu sa procedurama definisanim u smjernicama Svjetske banke: Izbor i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke, januar 2011. godine.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 1.9 Smjernica).

Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi. Pismo interesa propraćeno kopijama gore navedenih (pod a. i b.) dokumenata dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu do 26. oktobra 2015. godine sa naznakom za koje lokacije se prijavljuju.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina

Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo

Tel.   +387 33 586-063

Fax: +387 33 586-067

E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag