13.10.2015. godine održan pripremni sastanak u svrhu realizacije projekta usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

13.10.2015. godine održan pripremni sastanak u svrhu realizacije projekta usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga

14.10.2015 10:52

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 13. 10. 2015. godine održan je pripremni sastanak u vezi s nastavkom realizacije Projekta registracije nekretnina.

Sastanak su vodili g. Željko Obradović, g. Nedžad Pašalić i g. Ivan Lesko, a učestvovali su predstavnici općinskih sudova i općina, koji su planirani za 5. fazu usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige, i to predstavnici iz općinskih sudova u Sarajevu, Bugojnu, Travniku, Visokom, te iz općina Novi Travnik, Donji Vakuf, Vareš, Novi Grad Sarajevo, Busovača, Usora, Breza, Ilidža, Visoko, Vitez i Travnik.

Na sastanku je prezentiran sadržaj projekta usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige, te obaveze koje predstoje općinskim sudovima i općinama, nakon čega je uslijedila diskusija na kojoj su aktivno razmatrana sva pitanja i prijedlozi učesnika skupa, prvenstveno za samu realizaciju aktivnosti projekta.

Kao jedan od zaključaka sastanka, a koji je proizašao kroz raspravu, jest da je na daljnjoj realizaciji usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige neophodna kontinuirana saradnja učesnika projekta, tj. općinskih sudova i općina.

Natrag