Prijam u rezidenciji ambasade Kraljevine Švedske - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Prijam u rezidenciji ambasade Kraljevine Švedske

14.06.2018 13:27

U prostorijama rezidencije ambasade Kraljevine Švedske u Sarajevu  je 12. juna 2018. upriličen prijem za predstavnike institucija u Bosni Hercegovini, a sve u povodu posjete Generalnog direktora za razvojnu saradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Švedske gospodina Johannesa Oljelunda.

Njegova ekselencijaambasadorKraljevine Švedskeu Bosni i Hercegovini, gospodin Anders Hagelberg je na početku prijama pozdravio predstavnike institucija u Bosni i Hercegovini i istakao važnost saradnje Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine, a potom je i gospodin Johannes Oljelund naglasio spremnost VladeKraljevineŠvedske  u pomoći realizacije projekata u Bosni i Hercegovini. Poznato je da Vlada Kraljevine Švedske podržava realizaciju velikog broja projekata u Bosni i Hercegovini između ostalih i projekte sektora zemljišne administracije.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović je sudjelovao na  prijamu te u razgovoru sa direktorom za razvojnu saradnju Kraljevine Švedske  naglasio važnost realizacije projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“-CILAP te iskoristio priliku zahvaliti se Vladi Kraljevine Švedske na razumijevanju u realizaciji trenutnih aktivnosti projekta ali i nadu za nastavak saradnje.

Natrag