PREZENTOVAN PRAVILNIK O PODJELI NA LISTOVE SLUŽBENIH TOPOGRAFSKIH KARATA I PLANOVA I UPUTSTVO O VIZUALIZACIJI PODATAKA TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA (TTB) RAZMJERE 1:10 000 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PREZENTOVAN PRAVILNIK O PODJELI NA LISTOVE SLUŽBENIH TOPOGRAFSKIH KARATA I PLANOVA I UPUTSTVO O VIZUALIZACIJI PODATAKA TEMELJNE TOPOGRAFSKE BAZE PODATAKA (TTB) RAZMJERE 1:10 000

22.01.2020 12:54

Radna grupa za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB) razmjere 1:10 000 za potrebe izrade topografskih karata razmjere 1:10 000, 1:50 000 i 1:250 000 je organizovala prezentaciju nacrta Pravilnika i Uputstva za zaposlenike Uprave u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove 21.1.2020. godine.

Osnovni cilj prezentacije je upoznavanje uposlenika FGU o prijedlogu nove podjele na listove službenih topografskih karata i planova, razloge za novom podjelom na listove, hijerarhiji podjele na listove, nazivima listova topografskih karata, prelaznim i završnim odredbama, kao i upoznavanje s sadržajem i ciljevima Uputstva za vizualizaciju podataka TTB, o radnim procesima vizualizacije topografskih karata, o sadržaju završnog izvještaja o formiranju i vizualizaciji TTB i novom kartografsko - topografskom ključu za mjerila 1:10000, 1:50000 i 1:250000.

Nakon prezentacije je uslijedila diskusija predstavljenog materijala od strane radnih kolega a dodatno je ostavljena mogućnost da se u roku od sedam dana pismenim putem radnoj grupi dostave konstruktivni prijedlozi, primjedbe i sugestije na prezentovani Pravilnik i Uputstvo s ciljem uređenja sadržaja.

Prezentaciju je održala gđa. Slobodanka Ključanin, predsjedavajuća radne grupe koju sačinjavaju gđa Hasumana Abaza, gđa Amira Babić i gosp. Zijad Džananović.

Natrag