PREZENTACIJA STRUČNOG RADA NA KONFERENCIJI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE GEODETA (FIG) ZA 2017. GODINU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

PREZENTACIJA STRUČNOG RADA NA KONFERENCIJI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE GEODETA (FIG) ZA 2017. GODINU

01.06.2017 11:16

Predstavnici FGU i CILAP-a  sa predsjednicom FIG-a g-đom Chryssy Potsiou

Na godišnjoj konferenciji Međunarodne organizacije geodeta (International Federation of Surveyors – FIG) za 2017. godinu, koja je održana u Helsinkiju, Finska, prezentiran je stručni rad „Implementacija klijentski orijentiranih katastarskih servisa, iskustva i naučene lekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine“. Autori stručnog rada su gosp. Željko Obradović, gosp. Nedžad Pašalić i gosp. Denis Tabučić.

Prezentacija stručnog rada je održana 31. 5. 2017. godine tokom sesije sponzorirane od strane Svjetske banke i Međunarodne organizacije geodeta pod nazivom „Uspješne priče iz istočne Europe u razvoju sistema zemljišne administracije“. Sesijom je predsjedavala dr. Chryssy Potsiou, predsjednica Međunarodne organizacije geodeta.

Stručni rad opisuje implementaciju klijentski orijentiranih katastarskih servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su uglavnom omogućeni implementacijom jedinstvenog sistema za održavanje katastra podataka. Uspješna implementacija tog sistema je regionalno i međunarodno priznata, a smatra se primjerom najbolje prakse u sistemima zemljišne administracije. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove postepeno, pomoću informacionih tehnologija, radi na poboljšanju i drugih usluga. Rad je u punom tekstu (engleski jezik) moguće preuzeti sa službene stranice konferencije Međunarodne organizacije geodeta za 2017. godinu na linku: http://www.fig.net/fig2017/technical_program.htm

Natrag