Prezentacija finalnog izvještaja razvoja IT sistema digitalnog arhiva - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Prezentacija finalnog izvještaja razvoja IT sistema digitalnog arhiva

05.12.2017 13:42

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 4. 12. 2017. godine održan je sastanak u cilju formalizacije završetka Ugovora za razvoj sistema digitalnog arhiva. Sastanku su u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali direktor g. Željko Obradović, pomoćnik direktora u Sektoru za geoinformatiku g. Nedžad Pašalić, zaposlenik Sektora za geoinformatiku i koordinator CILAP projekta za FBiH g. Denis Tabučić, zaposlenica Sektora za geoinformatiku i voditeljica radne komponente 6. projekta gđa Amira Babić, te saradnici g. Nedim Hadžiosmanović i g. Nedim Rakić. Ispred CILAP projekta sastanku je prisustvovala direktorica gđa Anđa Zimić, tehnički savjetnik za projekt CILAP g. Šeho Zimić, te saradnici g. Sead Hadžić i gđa Edina Behić. Sastanku su također prisustvovali i predstavnici angažiranih pružatelja usluga izrade sistema digitalnog arhiva g. Mirza Ponjavić, g. Almir Karabegović, g. Enes Hukić i g. Elvir Ferhtbegović, kao i predstavnik odabrane pilot-lokacije (općina Gradačac) g. Enes Iskrić.

Na početku sastanka prisutnima se obratio direktor Željko Obradović iskazujući zahvalnost svima koji su doprinijeli razvoju ovog projekta, prije svega norveškom projektu koji je osigurao sredstva za razvoj digitalnog arhiva, CILAP projektu, te samom izvođaču za uspješnu saradnju. Također, velika zahvalnost iskazana je i pilot-općini Gradačac, čija će iskustva i znanja koristiti prilikom implementacije sistema u drugim općinama.

Nakon toga je g. Almir Karabegović ispred kompanije Gauss d.o.o. prezentirao završni izvještaj, te pokazao glavne funkcionalnosti sistema. IT sistem digitalnog arhiva je urađen u skladu s Ugovorom i tehničkom dokumentacijom projekta. Naglašeno je da je izvođač predao završni izvještaj, kao i prateću dokumentaciju, čime je ovaj projekt uspješno završen.

Ovim sastankom završena je faza razvoja aplikacije, ali tek predstoji rad na budućoj implementaciji sistema u drugim općinama i povezivanju sistema digitalnog arhiva s već postojećim sistemima, kao što je softver za katastar. Također, značaj i važnost sistema digitalnog arhiva samim korisnicima bit će vidljivi tek nakon unosa većeg seta podataka, kada će se pokazati koliko je digitalni način čuvanja podataka lakši nego postojeće analogno pretraživanje dokumentacije.

Natrag