Preliminarni izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Preliminarni izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu

04.03.2024 13:59

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH (PU FBiH) i jedinicama lokalne samouprave (JLS) izrađen je Preliminarni izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2023. godinu.

Registar cijena nekretnina, kako FGU, tako i PU FBiH i JLS u službi pružanja odgovarajućih informacija učesnicima na tržištu nekretnina. Sistem je u vrijeme pisanja ovog Izvještaja u upotrebi u 74 jedinice lokalne samouprave od ukupno 79 i u 73 poreznih ispostava od ukupno 73 u Federaciji BiH.

Analiza je vršena na osnovu registrovanih ugovora za 2023. godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2023. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registrovan u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine (stanje na dan 15.02.2024. godine) na području Federacije BiH iznosi 23.148, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 1.683.733.195,00 KM. Od tog broja, 22.332 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 1.568.218.303,00KM se odnosi na sekundarno tržište, dok se 816 ugovora sa ostvarenom vrijednosti od 115.514.892,00KM odnosi na prve prodaje.

 

Analizom prometovanih nekretnina sa gledišta zastupljenosti po strukturi spola, od ukupnog broja kupoprodajnih ugovora, kao kupci su učestvovali muškarci sa 71% i žene sa 29%. U usporedbi sa 2022. godinom žene su za 1% više, a muškarci za 1% manje učestvovali prilikom kupoprodaje u 2023. godini.

 

U svrhu informisanja javnosti o stanju tržišta nekretnina u FBiH, FGU je izvršio stručnu obradu podataka zaključno sa danom 15.02.2024. godine, a odnosi se na kupoprodajne ugovore i to za dominante kategorije tržišta po vrijednosti ugovora: stanovi, garaže i poslovne prostore.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 2.255 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2023. godini registriran je u Novom Sarajevu, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli, Centru Sarajevo, Mostaru i Zenici. U skladu sa raspoloživim podacima za 2023. godinuu Federaciji BiH prosječna cijena stana veća je za 14,9% u odnosu na 2022. godinu.

 

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općine Centar Sarajevo, sa prosječnom cijenom od 3.500,00 KM/m2. Najviša ostvarena cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2023. godini je na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 914.600,00 KM, a korisna površina tog stana je 170 m2.

Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području općine Centar Sarajevo i njena ukupna cijena iznosila je 1.750.000,00 KM sa korisnom površinom 333 m2 i ukupnom površinom parcele 2.030 m2.

Najviša ostvarena cijena garaže u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području općine Centar Sarajevo i njena ukupna cijena iznosila je 62.000,00 KM, a korisna površina te garaže je 13,85 m2.

Najviša ostvarena cijena poslovnog prostora u Federaciji BiH prometovan u 2023. godini je kancelarija, prometovana na području Grada Tuzle i njena ukupna cijena iznosila je 2.725.000,00 KM, a korisna površina je 2.720 m2.

Najviša ostvarena cijena lokala u Federaciji BiH prometovan u 2023. godini je na području Grada Zenice i njegova ukupna cijena iznosila je 1.700.000,00 KM, a korisna površina je 592 m2.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaja.

Izvještaj se može pogledati putem linka:

Natrag