Predstavnici EuroGeographics-a u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Predstavnici EuroGeographics-a u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove

20.06.2019 13:19

Direktor EuroGeographics-a gosp. Mick Cory , gđa Sallie Payne Snell rukovodilac poslovanja i upravljanja udruženjem, i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, posjetili su Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 19. juna 2019. godine. Predstavnici Uprave predvođeni direktorom, gosp. Željkom Obradovićem su predstavili trenutne projekte i aktivnosti Uprave a razgovaralo se i o pripremama za nadolazeću godišnju skupštinu EuroGeographicsa u Sarajevu 2020. godine. Izvršen je i uvid u smještajne, kongresne i druge kapacitete koji će biti na raspolaganju za održavanje godišnje skupštine.

Opća skupština EuroGeographicsa – evropske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i Mančestera (2019.), održat će se u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Godišnja skupština EuroGeographicsa je prilika da se okupe rukovodstva svih nadležnih evropskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnici drugih evropskih organizacija koje imaju značajan utjecaj na polju upravljanja geoinformacijama.

Glavne aktivnosti EuroGeographicsa su usmjerene na zastupanje interesa njegovih članova, prijenos znanja, razvoj kapaciteta, stvaranje i provedbu projekata, te proizvodnju panevropskih proizvoda temeljenih na skupovima podataka iz nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina. EuroGeographics trenutačno okuplja 64 katastarske i kartografske agencije iz 44 države Evropskog regiona.

Osim što je organiziranje jednog ovako bitnog događaja priznanje za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ujedno je i jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

Natrag