Poziv za učestvovanje u aktivnostima u okviru Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za učestvovanje u aktivnostima u okviru Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

06.10.2020 13:57

Vlada Federacije BiH je krajem 2014. godine donijela Uredbu o Infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 85/14), kojom se uređuje osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), njen sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH kao i uspostava i nadležnosti organa IPP FBiH. Određeno je da su organi IPP FBiH Vijeće IPP FBiH i radne grupe IPP FBiH. Vijeće IPP FBiH je oformljeno 2015. godine sa imenovanim članovima Vijeća kojeg čine 11 članova iz različitih Federalnih organa uprave.

IPP FBIH utemeljena je na INSPIRE direktivi Evropske unije (2007/2/EZ), koja je odredila 34 teme prostornih podataka raspoređene u tri priloga (Aneks I, II i III). Setovi prostornih podataka potvrđeni su i Strategijom uspostave i održavanja IPP FBiH usvojenom od strane Vlade Federacije BiH, a sve u skladu sa INSPIRE direktivom i trendovima Evropske unije. Prema Strategiji, osnovni ciljevi uspostave i održavanja IPP FBiH su:

-          uspostaviti servis prostornih podataka i organizirati infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine,

-          omogućiti korisnicima IPP FBiH jednostavan, brz i efikasan pristup prostornim podacima,

-          poboljšati osnove dobrog upravljanja,

-          podržati ekonomski razvoj Federacije BiH, te

-          pružati osnovne prostorne podatke za podržavanje potreba korisnika i zahtjeva Evropske unije.

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) u prethodnom periodu napravila iskorak na polju IPP FBiH. Naime, FGU je unajmljivanjem usluga te vlastitim sredstvima i kapacitetima uskladila dio podataka IPP FBiH sa zahtjevima INSPIRE direktive, ažurirala i unaprijedila web aplikaciju Kataloga metapodataka, te razvila Geoportal IPP FBiH koji je u testnoj fazi.

Usklađivanje podataka (Harmonizacija) je urađena za šest setova podataka i to:

-          Aneks I: Upravne jedinice, Geografska imena i Adrese

-          Aneks II: Ortofoto snimci i Visine

-          Aneks III: Prostorne jedinice za statistiku

Harmonizacija je podrazumijevala usklađivanje postojećih prostornih podataka, njihove strukture i atribute prema INSPIRE standardu te naposljetku transformaciju iz postojećih načina zapisa u novi zapis koji je pogodan za uspostavu i dijeljenje podataka putem web servisa.

Za harmonizirane setove podataka popunjeni su i prateći metapodaci koji se mogu pregledati na službenoj stranici IPP FBIH (www.ippfbih.gov.ba) kroz Katalog metapodataka, web aplikaciju za pregled i kreiranje metapodataka u skladu sa INSPIRE direktivom.

Vijeće IPP FBiH je na 20. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine usvojilo informaciju o harmonizaciji dijela podataka IPP FBiH prema INSPIRE direktivi, te zaključkom obavezalo FGU da nastavi pripreme za javnu objavu preglednika Geoportala IPP FBiH.

Vijeće IPP FBiH je također zaključkom pozvalo institucije svih nivoa vlasti u FBiH, a koje su zadužene za prostorne podatke propisane Uredbom da pristupe usklađivanju vlastitih podataka kako bi se isti učinili integralnim dijelom IPP FBiH. U tom smislu, a u skladu sa Uredbom o IPP FBiH neophodno je da institucije usklade i pripreme podatke i metapodatke iz svoje nadležnosti u skladu sa INSPIRE standardima.

FGU stoji na raspolaganju svim institucijama za potrebnu tehničku i drugu podršku prilikom popunjavanja metapodataka u Katalogu metapodataka IPP FBiH, a i tokom analize, u pripremi i harmonizaciji podataka, a sve u svrhu objave potrebnih servisa za dijeljenje podataka i prikaz na Geoportalu IPP FBiH.

Natrag