Poziv za REGIONALNU ADVOKATSKU/ODVJETNIČKU KOMORU SARAJEVO na seminar/prezentaciju Projekta Registracije nekretnina u FBIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Poziv za REGIONALNU ADVOKATSKU/ODVJETNIČKU KOMORU SARAJEVO na seminar/prezentaciju Projekta Registracije nekretnina u FBIH

21.03.2018 10:51

 

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete prezentaciji Projekta Registracije nekretnina u FBIH , koja će se održati u Sarajevu

22.03.2018. godine (četvrtak), u hotelu „Sarajevo“ , sa početkom u 10:00 sati.

Prezentacija Projekta se održava u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinice za implementaciju projekta Svjetske banke, a želja nam je upoznati zainteresirane strane o ciljevima projekta i očekivanim rezultatima.

Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine provodi se Projekt registracije nekretnina, na osnovu Odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj. Razvojni cilj Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine je podržati razvoj održivog sistema registracije nekretnina sa usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim evidencijama u urbanim područjima. Projektom upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i uz nju Federalno ministarstvo pravde za dijelove Projekta koji se odnose na zemljišnu knjigu, a period implementacije Projekta je od septembra 2013. do augusta 2018. godine.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 21.03.2018., putem faxa na broj +387 33 586 067 ili na email rerp_fbih@fgu.com.ba

Natrag