POTPISIVANJE DODATKA UGOVORU O INSTITUCIONALNOJ SARADNJI, NASTAVAK DONATORSKOG PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POTPISIVANJE DODATKA UGOVORU O INSTITUCIONALNOJ SARADNJI, NASTAVAK DONATORSKOG PROJEKTA

22.09.2020 11:11

Direktori entitetskih uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović i gđa. Bosiljka Predragović su 22.09.2020. godine potpisali Dodatak Ugovoru o institucionalnoj saradnji na implementaciji donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške. Ugovor u ime implementacionog partnera Statens kartverk – Norveška uprava za katastar i mapiranje je potpisao direktor sektora za međunarodnu saradnju gosp. Kare Kyrkjeeide.

Vlada Federacije BiH prethodno je na 236. sjednici održanoj 17.09.2020. donesenim zaključkom dala saglasnost Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za potpisivanje Dodatka ugovoru o institucionalnoj saradnji s Norveškom upravom za mapiranje i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Potpisivanjem dodatka ugovoru je omogućen nastavak realizacije projekta sa korisničkim partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini sa dodatnim iznosom od 4 miliona Norveških Kruna. Predviđeno je da razdoblje donatorske podrške i implementacije projekta ovime bude produženo do 31.12.2021. u odnosu na trenutno ugovoreni period do 31.10.2020. godine.

Očekivani rezultati projekta ostaju nepromijenjeni:

  1. Sistemi digitalnog arhiva potpuno sprovedeni na planiranim lokacijama u oba entiteta;
  2. Progušćene i unaprijeđene entitetske mreže permanentnih GNSS stanica.

Natrag