Potpisan ugovor za nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan ugovor za nastavak projekta obnove premjera na području općine Ilidža

14.03.2023 14:00

Godišnji ugovor za obnovu premjera na području općine Ilidža (k.o. Blažuj, Osijek, Butmir i Hrasnica) je potpisan u prostorijama Federalne uprave 14.3.2023. godine. Ugovor su potpisali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove gosp. Željko Obradović, načelnik općine Ilidža gosp. Nermin Muzur i predstavnik pružaoca usluga Geobiro d.o.o Konjic i Geodet d.o.o. Sarajevo gosp. Enes Jahić.

U sklopu Okvirnog sporazuma tokom 2022. godine je izvršen aerofotogrametrijski premjer za k.o. Blažuj i Osijek, a potpisanim ugovorom se nastavljaju radovi na obnovi premjera i obuhvataju dešifrovanje terena, izradu baze podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta te izlaganje na javni uvid podataka premjera za k.o. Blažuj i Osijek, kao i pripremne radove i aerofotogrametrijski premjer za k.o. Butmir i Hrasnica.

Navedeni radovi se izvode s ciljem unapređenja katastarske evidencije tj. izradu baze podataka katastra nekretnina koja će biti usklađena sa stanjem na terenu te koristiti za nastavak unapređenja zemljišne administracije na području općine Ilidža tj. uspostavu/zamjenu zemljišne knjige po novom premjeru.

Natrag