POTPISAN UGOVOR U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA - DODATNO FINANSIRANJE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POTPISAN UGOVOR U OKVIRU PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA - DODATNO FINANSIRANJE

29.04.2021 15:24

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 29.04.2021. godine potpisan ugovor za vršenje usluga skeniranja katastarske arhivske dokumentacije za podršku procesu uspostavljanja zemljišne knjige po novom premjeru i digitalnom arhivu za ukupno 51 katastarskih općina sa područja narednih jedinica lokalne samouprave: Bihać, Čitluk, Stolac, Ljubuški, Mostar, Foča u FBiH, Srebrenik, Gradačac, Tomislavgrad, Novo Sarajevo, Vogošća, Busovača, Tuzla, Tešanj, Zavidovići, Maglaj, Živinice, Vareš i Kakanj.

Ugovore za provedbu ove aktivnosti su potpisali direktor Željko Obradović u ime Uprave i ovlašteni predstavnici pružaoca usluga iz firme JV Geobiro d.o.o. Konjic i Geometrika d.o.o. Grude.

Rok za realizaciju ugovora je tri mjeseca od dana efektivnosti ugovora, nakon čega JLS preuzimaju obavezu unosa skeniranih podataka u digitalni arhiv.

Natrag