Potpisan Ugovor o razvijanju IT sistema digitalnog arhiva - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Ugovor o razvijanju IT sistema digitalnog arhiva

26.01.2017 09:11

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 25. 1. 2017. godine potpisan Ugovor o razvijanju IT sistema digitalnog arhiva.

U okviru implementacije projekta Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije, koji se u Bosni i Hercegovini provodi u skladu s potpisanim sporazumom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Norveške, uspješno je finalizirana priprema navedenog ugovora.

Putem javne nabavke odabran je pružatelj usluga, firma Gauss d.o.o. Tuzla, čiji je ovlašteni predstavnik g. Mirza Ponjavić s direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove g. Željkom Obradovićem i direktorom Odjela za međunarodnu saradnju Norveške geodetske uprave g. Helgeom Onsrudom potpisao Ugovor.

Aplikacija sistema DA predstavlja mogućnost upravljanja katastarskim i drugim tipovima dokumenata na lokalnom općinskom nivou, te na centralnoj lokaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Cilj projekta Javne službe za tržište nekretnina i evropske integracije je jačanje kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, u sferi pripreme, pohranjivanja i širenja geografskih informacija.

Navedeni ciljevi pružaju podršku izgradnji kapaciteta za prijavu nekretnina i povećavanju pristupa geografskim informacijama, kako bi se u konačnici ispoštovali relevantni zahtjevi za evropske integracije navedeni u INSPIRE EU direktivi.

Natrag