Potpisan Ugovor o održavanju zemljišnoknjižnog informacionog sistema „e-Grunt“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Ugovor o održavanju zemljišnoknjižnog informacionog sistema „e-Grunt“

29.08.2014 09:18

U Sarajevu je 26. 8. 2014. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove potpisan Ugovor o održavanju zemljišnoknjižnog informacionog sistema „e-Grunt“. Ugovor su potpisali direktor Federalne uprave gosp. Željko Obradović i direktor firme Wise Technologies d.o.o. Sarajevo gosp. Bruno Stanić. Firma Wise Technologies d.o.o. Sarajevo je nakon provođenja procedure javne nabavke odabrana za pružatelja usluga održavanja sistema. Ugovor je potpisan u sklopu implementacije Projekta registracije nekretnina, koji se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke, a period trajanja Ugovora je 12 mjeseci.

Zemljišnoknjižni informacioni sistem, utemeljen na softveru „e-Grunt“, je instaliran u svim zemljišnoknjižnim uredima u Federaciji BiH. Potpisivanjem navedenog ugovora osigurat će se kvalitetno održavanje sistema i korisnička podrška korisnicima sistema, čime će biti osiguran nesmetan rad sistema, kao i integritet i konzistentnost zemljišnoknjižnih podataka. Navedeno će doprinijeti boljom i kvalitetnijom uslugom korisnicima zemljišnoknjižnih podataka (privreda, građani, javni sektor).

U sklopu održavanja sistema predviđeno je uspostavljanje i održavanje centralne baze zemljišnoknjižnih podataka Federacije BiH, koja će biti smještena u Federalnom ministarstvu pravde. Također je predviđeno uspostavljanje i održavanje komunikacionih linija i ažuriranje svih podataka iz zemljišnoknjižnih ureda s centralnom bazom podataka. Uspostavljanjem centralne baze i komunikacionih veza stvoriti će se preduslovi za prezentaciju zemljišnoknjižne podataka na Internetu.

Natrag