Potpisan sporazum - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan sporazum

11.06.2014 20:30

Potpisan sporazum o zajedničkoj provedbi aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) danas je svečanim činom upriličeno potpisivanje Sporazuma o zajedničkoj provedbi aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige.

Sporazum je u ime FGU potpisao ravnatelj gosp. Željko Obradović, a u ime općina Tešanj, Gračanica i Posušje sporazum su potpisali načelnici općina gosp. Suad Huskić, gosp. Nusret Helić i gosp. Branko Bago. Za aktivnosti projekta koje će se provoditi u općinskim sudovima Tešanj i Gračanica sporazum su potpisali predsjednici sudova gosp. Zdravko Popović i gđa Meliha Hadžihasanović, dok će sporazum s Općinskim sudom Široki Brijeg biti naknadno potpisan zbog zauzetosti predsjednika suda gosp. Franje Ravlije.

U sporazumu su precizno definirani ciljevi, kao i obveze i uloga svih navedenih institucija. Projektom će se usuglasiti stanje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi. Po okončanju projekta, u katastarskim općinama obuhvaćenim projektom stvorit će se pretpostavke za lakši promet nekretnina i uvjeti za bržu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, kao i za izdavanje odobrenja za gradnju novih. Sve to bi trebalo dovesti do povećanja investicija i uvjeta za gospodarski razvitak.

Danas su potpisani sporazumi za prvih 7 katastarskih općina i to je početak aktivnosti koje će se provoditi u iduće četiri godine, a koje će obuhvatiti ukupno 243 katastarske općine, što pokriva cijelo urbano područje Federacije BiH.

Natrag