Potpisan Protokol o saradnji sa Agencijom za reviziju privatizacije FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Potpisan Protokol o saradnji sa Agencijom za reviziju privatizacije FBiH

31.01.2024 13:11

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktor Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH gosp. Vedad Duraković potpisali su Protokol o saradnji između dvaju institucija u prostorijama Uprave dana 31.1.2024. godine.

Svrha potpisanog protokola je ojačati i osigurati formalni okvir međusobne saradnje. Potpisanim Protokolom potpisnice izražavaju spremnost na intezivniju saradnju na području iz svog djelovanja, zasnovanu na zakonom propisanim ovlastima uz uzajamno povjerenje i razumijevanje. Svi navedeni oblici saradnje u potpisanom Protokolu odvijati će se bez isplate naknade osim u slučaju da je važećim propisima predviđeno drugačije.

Potpisnice Protokola su saglasne da će preduzeti sve potrebno za čuvanje povjerljivosti dobijenih informacija i da će razmijenjene informacije biti korištene samo u svrhu u koju su i date.

Natrag