POSJETA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM UREDU OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

POSJETA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM UREDU OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU

09.10.2018 08:49

Djelatnice Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Travniku posjetile su Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu 5. oktobra 2018. godine.

Posjeta je organizirana u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina u cilju unapređenja rada pri postupanju u predmetima zamjene/uspostave zemljišne knjige, u kojim predmetima postupaju oba zemljišnoknjižna ureda kroz sistematsko usaglašavanje podataka o nekretninama za katastarske općine obuhvaćene Projektom registracije nekretnina.

Tokom posjete djelatnici oba Zemljišnoknjižna ureda su razmijenili iskustva prilikom rješavanja ovih predmeta, te istakli i praktične načine na koji rješavaju pojedine situacije, što će svakako doprinijeti unapređenju ovih poslova u Projektu registracije nekretnina.

Natrag